Ben Groot Roessink stelt zich voor

10 juli 2019
door Bertus Menkveld

Speech van Ben Groot Roessink tijdens de Ledenvergadering van 24 juni jl.

Beste leden,

 

Hier sta je dan,  zo van het ene op het andere moment ben je voorzitter van Pax.

Maar ik  verzeker u, hier staat iemand die er zin in heeft.

Het speelde al een tijdje dat Pax op zoek moest naar en nieuwe voorzitter en een aantal namen de revue passeerden.

Ik heb enkele gesprekken gevoerd met Paul Stortelder om samen de kar te gaan trekken bij Pax.

Echter voor Paul was het moment nog niet daar, eigenlijk voor mij ook nog niet helemaal, maar goed Pax moet ook verder en  na enkele gesprekken met het huidige bestuur en  andere mensen rondom Pax heb ik besloten om het voorzitterschap op mij te nemen, waabijPaul gaat zitting nemen in de sponsorcommissie.

Voor wie mij niet kennen zal ik iets over mij zelf vertellen.

Geboren al weer ruim zestig jaar geleden op de boerderij in de Dunsborg.

Ik heb altijd in Hengelo gewoond en ben getrouwd met Carla en hebben samen twee kinderen.

In het dagelijks leven ben ik directeur van een makelaars en financiële dienstverleningsgroep bij het familiebedrijf ten Hag en ja een van de zoons van de oprichter is Erik ten Hag, trainer van Ajax. Maar dit terzijde met twee andere zoons zit ik  in het bedrijf.

In mijn leven heb ik diverse  maatschappelijke en bestuursfuncties vervuld van bestuurslid van de  tennisclub, voorzitter VVV Hengelo bestuurslid Zelos, bestuuslid vakverenigingen tot zelfs kortstondig gemeenteraadslid net voor de gemeentelijke herindeling, kortom een hele waslijst.

Sport en met name voetbal  is mijn grootste  hobby, uiteraard is De Graafschap mijn favoriete club en inmiddels het Gouden Boertje ontvangen voor meer dan 30 jaar sponsorschap.

Verder  zijn wintersport,  genieten van lekker eten en met anderen gezellig een biertje drinken voor mij echte ontspanning met als favoriete  muziek Duitse en Oostenrijks schlagers haha.

Een van mijn drijfveren om voorzitter te worden is dat een voetbalvereniging als Pax belangrijk  is voor de leefbaarheid van een dorp als Hengelo, zeker in een tijd dat de maatschappij steeds individualistischer wordt, wat is er niet mooier dan in teamverband sport te bedrijven, zelf ervaar ik dat, jongens waar ik ruim vijftig jaar geleden mee begon te voetballen spreek ik nog altijd en wekelijks trainen wij  of drinken  op zaterdag een biertje.

Wat wil ik als voorzitter van pax, allereerst ben ik een voorzitter voor alle leden en alle mensen die wat doen voor de vereniging Pax en ik wil een goede ambassadeur naar buiten toe zijn.

Voor ik ja heb gezegd heb ik zoals gezegd  met diverse mensen gesproken en mij verdiept in het wel en wee van de club, en ik moet zeggen dat het fundament er staat met de  diverse commissies die tevens de smeerolie zijn voor de vereniging en ook niet onbelangrijk een financieel gezonde vereniging.

Maar als de fundamenten er zijn moet je verder bouwen aan het huis, de laatste jaren zien wij  dat met name de sportieve ambities, wellicht ongemerkt verder terugliepen.

Het staat mooi in het beleidsplan omschreven, Pax is meer dan een vereniging, ik wil daar wel meteen aan toevoegen, Pax is op de eerste plaats een sportvereniging en wel een voetbalvereniging voor jong en oud voor meisjes en jongens tot genderneutraal en waarbij ieder moet kunnen voetballen op zijn of haar niveau.

 

Onder aanvoering van Gerard Reezigt heeft de technische commissie  een uitstekend beleidsplan geschreven en  daaraan gekoppeld een prestatieplan en talentenplan  om onze  ambitie te tonen, maar daarbij hebben wij ook de hulp nodig van de vele vrijwilligers die Pax rijk is maar ook sponsoren  die voor extra financieel draagvlak moeten zorgen, hier ligt voor de sponsorcommissie en overigens alle leden een mooie taak weggelegd.

 Wij gaan met zijn allen een uitdagende tijd tegemoet  door vergrijzing van de bevolking, zal met name het aantal jeugdleden gaan teruglopen en samenwerking  met buurtverenigingen op niet al te lange termijn wordt misschien wel realiteit.

Tot alle leden en vrijwilligers zou ik nog willen zeggen, als er iets is, ga niet in een hoekje zitten mokken, maar schiet mij of één van de andere bestuursleden aan om te kijken wat wij er aan kunnen doen, nee is ook een antwoord maar altijd beter dan niet het probleem benoemen.

Hierbij wil ik het bestuur van Pax  incluis de afscheid nemende bestuursleden alsmede de aanwezige leden bedanken dat zij mij het vertrouwen geven om voorzitter te zijn van deze mooie en roemruchte club. Zonder de andere bestuursleden te kort te willen doen wil ik Jody Köhlerbedanken, dat hij toen er niemand beschikbaar was, zo van het veld het voorzitterschap op zich heeft genomen, knap dat je dit hebt gedaan en waarvoor je alle lof verdient, je moet het maar durven.

 

Genoeg gepraat, vanaf deze plek wens ik iedereen en fijne vakantie toe en eerst nog een gezellige kermis, op naar het nieuwe seizoen.

In den Haag zouden ze zeggen At Your Service moar hier zeggen wij, Ik gao der veur

Ben Groot Roessink


Deel dit nieuwsbericht via