Bestuurswisselingen en Lid van Verdienste

25 juni 2019
door Bertus Menkveld

Bestuurswisselingen en Lid vanVerdienste

Maandag 24 juni jl. werd op sportpark Het Elderink de 91e Ledenvergadering van de V. en AV. Pax gehouden.

Ondanks de warmte was de opkomst goed te noemen. Toch altijd een goed teken dat leden en ouders zich betrokken voelen bij de vereniging.

De verschillende contributiebedragen voor het seizoen 2019-2020 werden vastgesteld.

De Club van 50 gaf aan dat zij de vereniging een nieuwe geluidsinstallatie voor de kantine kunnen aanbieden. Tevens neemt de club van 50 2 borden van de boarding van het Pannaveld voor haar rekening. 

Naast de gebruikelijke agendapunten stond deze vergadering ook in het teken van vertrekkende en nieuwe bestuursleden.
Voorzitter Jody Kohler richtte zich eerst tot Henry Ankersmid; Henry werd voor zijn inzet voor de club, 18 jaar bestuurslid; leider 1
e elftal;  lid sponsorcommissie; leider bij de jeugd; 2 jaar jeugdbestuur en lid jubileum commissie Pax 75 jaar, benoemd to Lid van Verdienste van de V. en AV. Pax.
Hierna werd afscheid genomen van Annelies Thuss en Femke Wissels. Beide dames werden bedankt voor de inzet voor de club .
Na deze plichtplegingen nam 2e voorzitter Gerard Reezigt het woord. Hij sprak mooie woordent tot Jody. Jody werd bedankt voor hetgeen hij 3 jaar lang voor Pax heeft gedaan. Net van het veld, met het gras nog onder de schoenen, trad hij toe tot het bestuur en moest  eerder dan de bedoeling was de voorzittershamer overnemen. Dit heeft Jody met verve gedaan! Een goot applaus volgde.
Dezelfde Gerard is aftredend en ook herkiesbaar; met applaus wordt hij herkozen.
Manon van kampen, door het bestuur voorgedragen als nieuw bestuurslid,  wordt ook met applaus gekozen.
Ben Groot Roessink wordt door het bestuur voorgedragen als voorzitter. De jaarvergadering  gaat hier unaniem mee akkoord.

Ben neemt het woord en stelt zich voor aan de vergadering. De aanwezige leden krijgen te horen wie hij is, wat hij doet en hoe hij zich ziet als voorzitter van onze mooie club. Hij geeft aan veel vertrouwen te hebben in de toekomst en wenst een ieder al vast een prettige vakantie!

Na de rondvraag sluit de Jody als voorzitter de vergadering en biedt namens de vereniging alle aanwezigen iets te drinken aan. Op het terras buiten wordt de avond  nog gezellig voortgezet!


Deel dit nieuwsbericht via