Corona maatregelen rondom wedstrijden, trainingen enz

28 augustus 2020
door Hannie Zweverink

Zoals bekend zijn we voorlopig nog niet verlost van het Corona virus. Hieronder vind je de richtlijnen voor het gebruik van ons sportcomplex voor de komende weken. Wij verzoeken iedereen dringend om zich te houden aan de regels. Wij willen ons complex graag openhouden, maar daarvoor hebben we jullie medewerking nodig.

Zoals bekend zijn we voorlopig nog niet verlost van het Corona virus. Hieronder vind je de richtlijnen voor het gebruik van ons sportcomplex voor de komende weken. Wij verzoeken iedereen dringend om zich te houden aan de regels. Wij willen ons complex graag openhouden, maar daarvoor hebben we jullie medewerking nodig. 

De volgende algemene regels zijn van toepassing:

ALGEMENEVEILIGHEID EN HYGIENEREGELS V. en AV. PAX

 • Gezond verstand gebruiken staat voorop;

 • Blijf thuis bij klachten en laat je testen;

 • Handen wassen bij binnenkomst en na toiletbezoek;

 • Ga direct naar huis als er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan;

 • Houd 1,5 meter afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten);

 • Het is verboden langs het veld, op de tribune, op het terras of in de kantine in groepsverband te zingen of te schreeuwen;

 • Volg de adviezen op, die op de locatie worden gegeven mbt looproutes, kleedkamer- en kantinegebruik enz.

 • Gebruik de hygienezuilen bij de ingang van het sportpark en bij de ingang van de kantine.

KANTINE

De kantine is open. Er zijn een redelijk aantal zitplaatsen, echter niet voldoende voor de donderdagavond, waarop veel elftallen trainen. Ook voor de zondag waarop het 1e elftal thuis speelt is er onvoldoende ruimte. Besloten is op het terras voor de kantine een tent te plaatsen, zodat hopelijk iedereen een zitplaats heeft. In de tent zal meubilair worden geplaatst. Dit mag niet verplaatst worden, in verband met het waarborgen van de 1,5 meter.Daarnaast is er een looproute aangebracht. Volg deze looproute svp.

Staand consumpties nuttigen aan de bar, op het terras of elders op het complex is niet toegestaan. In alle gevallen geldt uiteraard de 1,5 meter maatregel, ook richting het barpersoneel.

Iedereen die plaats neemt in de kantine moet het registratie formulier invullen, tenzij hij of zij speler of trainer is van een team dat kort tevoren heeft gespeeld. De formulieren liggen op de tafels en worden bewaard conform de regelgeving.

Tijdens thuiswedstrijden van het 1e elftal zal buiten de kantine een koffieschenkpunt worden ingericht.

 

BEZOEKERS

Er mogen totaal 250 personen rond het veld aanwezig zijn zonder dat registratie verplicht is. Hierbij tellen niet mee:

  • spelers / begeleiders van het team / officials / kaderleden / medewerkers van de vereniging / vrijwilligers.

   Voor staanplaatsen rondom de velden en op de tribune geldt dat overal de 1,5 meter regel in acht moet worden genomen. Op de tribune is dit door markeringen aangegeven.

   Wij gaan er vanuit dat iedereen zich hieraan zal houden. Eventuele boetes voor het niet opvolgen van de 1,5 meter regel voor eigen rekening zijn.

   Het bestuur en de aanwezige vrijwilligers (lees de vereniging) kunnen hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

   GEBRUIK KLEEDRUIMTES  /DOUCHESTIJDENS TRAININGEN

   Tijdens de trainingsavonden zijn er onvoldoende kleedruimtes en douches beschikbaar.

   De jeugdelftallen t/m O17 worden verzocht vanaf huis in trainingskleding te komen en thuis te douchen.

   Voor de senioren elftallen en O19 worden de volgende regels gehanteerd:

 • Kom in trainingskleding
 • Neem je eigen bidon mee
 • Ontsmet bij de ingang je handen
 • Na afloop douchen in shifts van max 8 personen. De teams regelen dit in onderling overleg.
 • Het team is verantwoordelijk voor het schoon achterlaten van kleedruimte en douches tbv de volgende shift.

Trainers en begeleiders dienen na afloop van de training de gebruikte materialen goed te reinigen.

GEBRUIK KLEEDRUIMTES  /DOUCHESTIJDENS WEDSTRIJDEN

Het aantal beschikbare kleedruimtes en douches kan op de speeldagen een probleem zijn. Per senioren elftal worden twee kleedruimtes toegewezen. Voor douchen geldt ook max 8 personen tegelijk ivm het waarborgen van de 1,5 meter.

Indien er onvoldoende kleedruimtes zijn kan het bestuur de thuis spelende teams verzoeken in sporttenue op het sportpark te verschijnen. Het douchen na afloop zal dan ook in shifts moeten plaatsvinden.

Iedereen neemt zijn of haar eigen bidon mee.

VERVOER NAAR UITWEDSTRIJDEN

Het is toegestaan om met personen uit meerdere huishoudens in één vervoermiddel te reizen naar uitwedstrijden of andere voetbalactiviteiten.

Zit je met personen uit meerdere huishoudens in één auto, is het advies om een mondkapje te dragen voor personen van 13 jaar en ouder.

Mocht de chauffeur het echter op prijs stellen dat er wel mondkapjes worden gedragen, dan verzoeken wij iedereen daaraan gehoor te geven.  

Het bestuur doet een dringend beroep op alle leden om zich te houden aan de genoemde richtlijnen en alle aanwijzingen op te volgen.

Gebruik de juiste in- en uitgang en volg de juiste looproutes!

Alleen SAMEN kunnen we er voor zorgen dat ons sportcomplex open blijft.

Spreek elkaar aan op ongewenst gedrag!

Hartelijk dank voor jullie begrip en medewerking.

Bestuur V. en AV. PAX

 

Deel dit nieuwsbericht via