In memoriam Albert van der Velde

9 mei 2019
door Bertus Menkveld

In Memoriam Albert van der Velde

7 mei 2019 is ons lid en oud bestuurslid Albert van der Velde overleden.
Wij zijn diep geschokt en verliezen in Albert een persoon die geruime tijd betrokken was bij onze voetbalvereniging.
Hij raakte betrokken bij Pax omdat zijn zoon er ging voetballen. Van 1 juli 1993 tot en met 30 juni 2001 was hij bestuurslid van de club. Hij was de vicevoorzitter in deze periode en had de portefeuille sponsoring ,
onder meer het werven van de hoofdsponsor, in zijn beheer.
Tevens hield hij zich bezig met het organiseren van de nieuwjaarsrecepties, het regelen van de bussen naar de verre uitwedstrijden en verder alle bijkomende werkzaamheden.

In deze  jaren hebben we Albert leren kennen als een persoon met een grote betrokkenheid voor mensen  evenals ook voor de vereniging. De V. en AV. Pax is hem hiervoor dan ook veel  dank verschuldigd.

Wij wensen zijn vrouw, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte bij het verwerken van dit verdriet. Een verdriet dat we delen.


Bestuur en leden V. en AV. Pax
Deel dit nieuwsbericht via