Ledenvergadering Pax zaterdagmiddag 11-12-2021 om 15.00 uur

4 december 2021
door Hannie Zweverink

Beste leden, ere leden, leden van verdienste, vrijwilligers, ouders en verzorgers,


Via de Nieuwsbrief van vrijdag 19 november hebben we jullie geinformeerd over de gewijzigde datum van de ledenvergadering. De datum waarop de ledenvergadering wordt gehouden is zaterdag 11 december a.s.

Omdat we rekening moeten houden met de corona maatregelen die voor de horeca van toepassing zijn begint de vergadering op 15.00 uur en eindigt deze uiterlijk 16.45 uur.

De agenda voor de vergadering hebben we meegestuurd met de Nieuwsbrief van donderdag 4 november. Volledigheidshalve hierbij nogmaals de link naar de agenda. Agenda ledenvergadering 11 december 2021. De agenda is ongewijzigd aan de agenda van 22 november 2021.

 

Het Jaarverslag V. en AV. Pax (niet-financieel) over het seizoen 2020-2021 zit als bijlage bij deze mail.

Het bestuur stelt het op prijs dat er van elk team tenminste 2 leden zijn afgevaardigd. Meer mag altijd! Voor de jeugdteams geldt dat we het op prijs stellen dat ouders of verzorgers naar de vergadering komen.

Daarnaast zijn natuurlijk ook de ereleden, de leden van verdienste en alle niet spelende leden van harte uitgenodigd.

Wil iedereen die naar de vergadering komt zich vooraf aanmelden via info@paxhengelo.nl.

Het is verplicht een mondkapje te dragen bij het betreden van de kantine. Zodra je hebt plaatsgenomen mag het mondkapje af. Ga je naar het toilet o.i.d. dan moet het mondkapje opnieuw worden gedragen.

Iedereen behoort in het bezit zijn van een geldige QR code. Hierop controleren we bij de ingang.

We hopen dat deze maatregelen jullie er niet van weerhouden om toch naar de vergadering te komen.

Tot ziens op zaterdag 11 december.

 

Sportieve groet
Bestuur V. en AV. Pax

Deel dit nieuwsbericht via