Turbulente tijden !

23 maart 2020
door Bertus Menkveld

In de greep van het coronavirus.

Beste leden, ouders van onze jeugdleden, vrijwilligers, sponsoren en supporters,

Het zijn zeer turbulente tijden, sinds enkele weken zijn we allemaal opgeschrikt door het coronavirus. Wat een maand geleden nog ver weg leek is in razend tempo dichtbij gekomen. Het ziet er naar uit dat de komende twee weken de besmetting een piek gaat bereiken, het zijn spannende tijden.

Het coronavirus heeft ook voor onze vereniging grote gevolgen, overigens minder belangrijk dan onze gezondheid. Het bestuur heeft conform de richtlijnen van onze overheid het sportpark gesloten voor welke activiteit dan ook binnen onze vereniging.

Maandagavond is duidelijk geworden dat de eerstgenoemde termijn van 6 april wordt verlengd tot 01 juni 2020 met aangescherpte maatregelen voor bijeenkomsten. Wij gaan ervan uit dat  er dit seizoen geen voetbal in competitieverband voor de amateurs meer plaats vindt en het seizoen 2019/2020 ten einde is. Welke consequenties dat heeft voor de prestatieteams gaan wij ongetwijfeld de komende weken wel vernemen van de KNVB.

Ook voor mij persoonlijk is deze situatie een vreemde gewaarwording, gemakshalve ging ik er van uit dat alles als een vanzelfsprekendheid zou doorlopen. Maar niets is minder waar gebleken en waar je eerst nog denkt het zal allemaal wel meevallen, is het nu realiteit dat alles stil ligt.  Normaliter na een drukke werkweek op vrijdagavond naar De Graafschap voetbal kijken, op zaterdag soms even kijken naar de jeugd van Pax en eind van de middag met de veteranen van Zelos een biertje drinken of kijken naar de wedstrijd van het eerste en op zondag als voorzitter kijken naar Pax 1. Ineens is alles voorbij, erg??? Het coronavirus  dat is pas  erg!!!

Ik moet wel bekennen dat het afgelopen weekeinde wel rustig was en de afgelopen week had ik veel tijd in de agenda, geen vergaderingen meer, niet van alles te moeten regelen binnen de club, geen brandjes blussen etc.

Als bestuur wachten wij niet af maar pakken de draad weer op middels stream vergaderen om allerlei zaken te bespreken. Hoe om te gaan met deze crisis en welke maatregelen moeten er worden genomen terwijl je juist bezig wilt zijn met de verdere uitbouw van de club en de accommodatie.

Activiteiten op ons park zoals regionaal schoolvoetbaltoernooi, avondvierdaagse e.d. zullen ook geen doorgang vinden en zijn inmiddels afgelast.

Over naar de vereniging. Het is heel mooi om te zien dat we het als organisatie voor elkaar hebben gekregen om snel en gecontroleerd te reageren op de actualiteiten. Allereerst was het zaak om opvolging te geven aan de richtlijnen van de overheden.

Een grote pluim naar de schoonmaak-en onderhoudsploeg, afgelopen weekeinde ben ik wezen kijken en het sportpark ligt er geweldig bij, fantastisch  wat onze vrijwilligers gedaan hebben. Helaas kunnen zij  vanaf nu ook niet veel meer doen en mag  ook niet meer in groepsverband worden gewerkt. Zij missen ook hun sociale contacten onderling en van harte hoop  ik dat ik iedereen begin juni weer kan begroeten

Ook heel mooi om te zien dat we  middels Skype, Microsoft Teams,  andere communicatiemiddelen alsmede sociale media we elkaar weten te vinden. Hierdoor lopen  zaken volop , wat voor onze club  van groot belang is om goed door deze periode te komen.

Dit seizoen niet meer voetballen heeft ook financiele consequenties voor de vereniging, geen inkomsten meer vanuit de kantine en wel kosten die doorlopen.

Op de vraag wat voor impact deze crisis op onze club als bedrijf  heeft kunnen we nog geen antwoord geven. Gelukkig zijn we financieel (nog) een gezonde club, maar het staat vast dat deze crisis ook ons gaat raken.  We doen er alles aan om de impact zo klein mogelijk te laten zijn.

Wij denken in dit verband ook aan al onze sponsoren en adverteerders en wensen  dat zij ook deze crisis zullen doorkomen. Koop dan ook bij onze sponsoren en adverteerders, zij steunen onze club en nu kunnen wij hen steunen.

Een bekende uitspraak is: wat je niet kunt beinvloeden daar moet je ook niet over piekeren. Dat gaan we dus ook niet doen. Wat we wel kunnen is met z'n allen de schouders er maximaal onder zetten bij wat we wel kunnen beinvloeden. Juist in deze tijd waar dingen anders gaan dan normaal wordt gevraagd om flexibiliteit, creativiteit en de "gewoon doen" mentaliteit. Als we dit met  z'n allen doen komen we hier zo goed mogelijk doorheen.

Afsluitend, hopelijk komt het virus snel onder controle en kan voor iedereen na 1 juni het normale leven weer opgestart worden. Voor nu, doe voorzichtig en hopelijk tot snel.

De komende periode zullen wij als bestuur  jullie informeren middels onze website.

Sterkte allemaal namens het bestuur

 

Ben Groot Roessink

Voorzitter V en AV Pax

 


Deel dit nieuwsbericht via