Tussenstand en roep om hulp

21 juni 2020
door Bertus Menkveld

Tussenstand en roep om hulp.

Na de uitbraak van het Covid 19 virus werd ook ons sociale leven op de kop gezet, in een korte tijd werden wij met zaken geconfronteerd die wij nog niet zo lang geleden niet voor mogelijk hielden. Persoonlijk ben ik het meeste geraakt door de situatie in onze verzorgingstehuizen welke volledig op slot gingen en waar oudere mensen in een isolement zijn geraakt en nog erger bij overlijden een waardig afscheid nemen in vele gevallen  niet mogelijk was.

Maatschappelijk was de impact eveneens groot met name de gevolgen voor horeca, middenstanders etc. welke hun omzet en vaak ook hun levenswerk tot soms nul zagen afbrokkelen. In dat licht gezien zijn sport, theater, festivals en ook kermissen maar bijzaak.

 

Vanwaar tussenstand, inmiddels zijn wij enkele maanden verder en leren wij omgaan met de 1,5 meter maatschappij, ik kan nog steeds niet aan het woord wennen.

Langzamerhand komen wij uit de Lock Down, al dan niet intelligent, en kunnen wij ons weer wat vrijer bewegen en met name ons sociale leven weer enigszins oppakken.

Om dicht bij huis te blijven is het openstellen van ons sportpark om weer te kunnen trainen een hoogtepunt, geweldig om te zien het enthousiasme van met name de kleinsten om weer te kunnen voetballen,

Dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt, zeker ook de sponsor( Reint Baarsma) van ons mooie handspray apparaat waar veelvuldig gebruik wordt gemaakt.

Het is mooi om te zien dat er elke avond weer een vrijwilliger aanwezig is om alles in goede  banen te leiden.

De trainers van de teams hebben alles uit de kast gehaald om de trainingen toch leuk te laten zijn zonder partijspel, inmiddels voor de jeugd wel weer mogelijk. Goed om te zien dat onze hoofdtrainer Rudi Vonk een aantal jeugdteams heeft getraind ook nadat de selecties weer mochten trainen.

Genoeg over wat geweest is, nu naar de actuele situatie bij onze vereniging.

Alle competities zijn voortijdig beeindigd zonder directe promotie of degradatie.

Zoals nu de verwachtingen zijn start het nieuwe seizoen begin september met het bekertoernooi en aansluitend de reguliere competitie.

De technische commissies van de senioren en jeugd zijn druk in de weer geweest om de vacatures voor trainers te vervullen.

Lastig was daarbij dat Colin Stokkers(ass. trainer) op het laatste moment heeft gekozen om hoofdtrainer bij Rekken te worden, waardoor de geplande invulling van de trainersfuncties moest worden aangepast.

Door het vertrek van Tamara Smeitink onze verzorgster van Pax 1 en Luuk Wansink de vlaggenist, is de TC nog naarstig op zoek naar mannen en/of vrouwen die taken op zich willen nemen. De club is ook graag bereid te investeren in een opleiding voor verzorg(st)er.

Voor de functie van ass.scheidsrechter kijken we ook met een schuin oog naar senioren die bijv. in 35+ of 45+ voetballen, maar nog iets extra's willen doen. Ik ben benieuwd!

Uiteindelijk is dat met veel creativiteit gelukt. Later in de zomer kom ik daar nog wel op terug.

Begin augustus worden de trainingen hervat en is waarschijnlijk de 1,5 meter regel niet meer van toepassing.

Crisis of niet, het besturen gaat gewoon door en inmiddels wordt er weer fysiek vergaderd na een aantal vergaderingen vanachter het beeldscherm.

Het corona virus heeft ook gevolgen voor het reilen en zeilen binnen de vereniging, waarbij keuzes moeten worden gemaakt  en de nodige maatregelen zijn getroffen.

In het kort een aantal zaken op een rijtje.

 • De algemene ledenvergadering van 22 juni gaat niet door. De volgende vergadering is in het najaar.

 • De contributie blijft het komende seizoen ongewijzigd.

 • Onderhoud aan de velden en renovatie van veld 4 is naar voren gehaald en inmiddels mogen de velden weer worden gebruikt.

 • Na overleg mogen teams van de zomer blijven trainen, uiteraard als er begeleiding is.

 • Kantines mogen vanaf 1 juli weer open, wij hebben besloten om de kantine op de donderdagen 2, 9 en 16 juli open te stellen vanaf 20.00 uur, uiteraard met inachtneming van de Coronaregels en betalen met pinpas.

 • Van de bestuursleden heeft Louise van Zuydam aangegeven te stopen komend seizoen, alle overige bestuursleden gaan komend seizoen door, belangrijk voor de continuiteit, het jeugdbestuur en de commissies kennen wel enkele wisselingen. Hiervoor zijn we nog op zoek naar nieuwe leden.

   

  Overige zaken betreffen overleg met de stichting over de huur voor de velden en het aanleggen van Led verlichting op veld 4 en het pannaveld, waarover binnenkort een besluit wordt genomen.

  Verder is er op voorzitters niveau van alle voetbalverenigingen in de gemeente Bronckhorst alsmede de korfbalvereniging intensief overleg geweest samen  de commissie evaluatie privatisering over de perspectiefnota van de gemeente Bronckhorst welke de komende weken wordt behandeld in de gemeenteraad.

  De verenigingen hebben de politieke partijen en ook sportambtenaren actief benaderd om te komen tot een sportbeleid alsmede financiele ondersteuning voor de verenigingen. Als een van de weinige gemeenten in de regio heeft Bronckhorst geen sportbeleid en als we naar de feiten kijken de afgelopen jaren dan was het beleid meer tegen de sport dan voor de sport..

  Voor heel veel zaken is blijkbaar wel geld beschikbaar maar niet voor de sportverenigingen.

  Juist de afgelopen maanden hebben we kunnen zien hoe belangrijk sport is en zeker in verenigingsverband. Wat heeft een ieder de sociale contacten gemist, ook onze vrijwilligers.

  De verenigingen bepalen in grote mate de leefbaarheid van het dorp en dat is toch ook wat wij zijn allen willen.

  Die politieke partijen, die voor de sport gaan staan, kunnen op onze warme sympathie rekenen, tenslotte zijn de verkiezingen weer in aantocht.

   

  Tot slot nog een ultieme oproep van mij als voorzitter van Pax. Het bestuur en vele vrijwilligers trekken er keihard aan om de vereniging in stand te houden, maar wij hebben op vele vlakken nog een tekort aan mensen die iets willen doen voor de club.

  Het meest urgent is leiders bij de jeugdteams.  Hiervoor hoef je geen verstand te hebben van voetbal. Ik doe dan ook een dringend beroep op ouders om hun verantwoordelijkheid te nemen in deze en onze jeugdleden niet in de kou te laten staan.

  De technische commissie jeugd is ook nog op zoek naar trainers voor een aantal jeugdteams, wie gaat de uitdaging aan!!

  Iedere kleine bijdrage is welkom, denk hierbij aan zo nu en dan kantinedienst draaien, gastvrouw of gastheer bij thuiswedstrijden van Pax 1, clubfotograaf etc. Er is van alles te doen binnen de club.

  Het komende jaar gaan wij vol inzetten op vrijwilligers beleid, in Pax en Zo heeft een ieder daaral over kunnen lezen.

   

  Vanaf de bestuurstafel wil ik alle sponsoren, adverteerders, leden en donateurs bedanken dat zij onze club zijn blijven steunen en de bedrijven die zijn getroffen door de crisis sterkte wensen op de weg terug naar normaal.

   

  Met sportieve groet,

   

  Ben Groot Roessink

  Voorzitter


Deel dit nieuwsbericht via