Uitnodiging voor Algemene ledenvergadering PAX op 27-6-2022

15 juni 2022
door Hannie Zweverink

Namens het bestuur zijn jullie van harte uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) die gehouden wordt op maandag 27 juni 2022.


A G E N D A 

Aanvang 20.00 uur

Locatie Clubhuis V. en AV. PAX1.     Opening

 

2.     Vaststellen notulen ledenvergadering d.d. 11 december 2021

(de notulen zijn via de mail toegestuurd. Voorafgaand aan de vergadering liggen ze ter inzage in de oude bestuurskamer).

 

3.     Presentatie en vaststellen jaarverslag 2021/2022
(het jaarverslag ligt voorafgaand aan de vergadering ter inzage in de oude bestuurskamer).

 

4.     Mededelingen van het bestuur:

-         Het bestuur vraag goedkeuring aan de ledenvergadering voor de investering in LED verlichting voor veld 2.

-         Overige

 

5.     Vaststellen contributie seizoen 2022/2023

 

6.     Trekking uitloting obligaties

 

7.     Bestuursverkiezingen

-         Aftredend en herkiesbaar: Manon van Kampen, Hannie Zweverink en Gerard Reezigt.

-         Er is een vacature binnen het bestuur voor de accommodatie commissie. Het bestuur draagt Tjalle Bulten voor als lid van deze commissie.

-         Andere kandidaten dienen zich uiterlijk vrijdag 24 juni a.s. schriftelijk te melden met een handtekening van minimaal 5 leden.

-         Rene Weustenenk neemt afscheid van het jeugdbestuur. Door zijn vertrek ontstaat er een vacature.

 

8.   Rondvraag

 

9.   Sluiting 

Deel dit nieuwsbericht via