Verslag ledenvergadering 11 december 2021

17 januari 2022
door Hannie Zweverink

Nadat de geplande vergadering diverse malen was uitgesteld werd op 11 december 2021 de algemene ledenvergadering gehouden in de Pax kantine

Het bestuur had, rekening houdend met de corona maatregelen, gekozen voor een vergadering op zaterdagmiddag.

Belangrijke reden om de vergadering toch door te laten gaan was enerzijds omdat de statuten bepalen dat het bestuur verplicht is verantwoording af te leggen, anderzijds vindt het bestuur het belangrijk dat leden hun vragen kunnen stellen.

Ondanks de strenge corona maatregelen is het bestuur tevreden over de gehouden vergadering. Hier leest u het verslag van de vergadering. 

Deel dit nieuwsbericht via